Kaspersky Endpoint Security for Business

Dành cho laptops, desktops, tablets và servers. Bảo mật thích ứng trước các mối đe dọa mạng nâng cao

  • Bảo vệ mọi thiết bị đầu cuối mà không tốn nhiều chi phí
  • Tổ chức hợp lý công việc quản lý bảo mật tập trung bằng bảng điều khiển web hoặc đám mây
  • Giảm thiểu số lượng sự cố nhờ xử lý tự động