Điện thoại IP WiFi cho khách sạn Fanvil H3W

  • Hỗ trợ 2 tài khoản SIP
  • Hỗ trợ WiFi
  • 1 cổng USB để sạc điện thoại
  • Faceplate tùy chỉnh theo tên khách sạn, hoặc đơn vị vận hành toàn cầu
  • Hỗ trợ codec âm thanh Opus, G722
  • Tích hợp sẵn Wi-Fi 2.4G, chuẩn IEEE 802.11b/g/n
  • Hỗ trợ 2 cổng mạng, tích hợp PoE