Điện thoại IP Poly Edge E220

• Tích hợp Bluetooth® 5.0 để ghép nối điện thoại di động hoặc tai nghe.
• Âm thanh Poly HD đặc trưng.
• Công nghệ Poly NoiseBlockAI và Poly Acoustic Fence.
• Màn hình IPS LCD màu 2,8 ”sáng.