Camera hội nghị Aver SVC100

  • Hệ thống hội nghị truyền hình điểm – điểm Full HD
  • Hỗ trợ WebRTC, H.323, SIP
  • Hỗ trợ mô hình 02 camera/02 màn hình chia sẻ
  • Khả năng lưu trữ hình ảnh 32G
  • Hỗ trợ nâng cấp license lên đến 16 điểm