Camera hội nghị Aver EVC170

  • Hỗ trợ AVer SmartFrame giúp bắt trọn khung hình mọi người trong phòng họp
  • Khả năng thu phóng 18x giúp hình ảnh hiển thị rõ ràng từng chi tiết
  • Tích hợp sẵn Meeting Server giúp nâng cao hiệu quả cuộc họp
  • Sử dụng cho phòng họp từ trung bình với lớn (15 – 30 người)
  • Web Real-Time Communication (WebRTC)
  • Hỗ trợ các phần mềm miễn phí