Bộ xử lý NOVASTAR TB40

Novastar TB40 có thể phát hành các chương trình và điều khiển màn hình hiển thị thông qua các hướng dẫn sử dụng thiết bị đầu cuối chẳng hạn như PC, điện thoại di động và Pad, và hỗ trợ truy cập vào đám mây xuất bản và điện toán đám mây giám sát nền tảng để dễ dàng đạt được Cross-Khu vực cụm quản lý của các hiển thị. TB40 Hỗ trợ đa-Màn hình đồng bộ hóa và đồng bộ và không đồng bộ chế độ kép để đáp ứng phát lại khác nhau yêu cầu.