Hiển thị tất cả 7 kết quả

SHOPVIENTHONG cung cấp sản phẩm điện thoại IP, điện thoại SIP

Các sản phẩm điện thoại IP, điện thoại SIP của các hãng nổi tiếng và phổ biến thế giới như Poly, AudioCodes, Unify, Yealink, GrandStream. Các dòng IP Phone này hỗ trợ các chuẩn SIP, chuẩn riêng cho Ms Teams hoặc cho từng hệ thống đặc thù như Unify Phone. Ngoài ra cũng cung cấp các dòng đặc thù điện thoại cho khách sạn như Cetis, Telematrix, Teledex, Bittel…

Điện thoại văn phòng

Điện thoại Unify CP100

Điện thoại văn phòng

Điện thoại Unify CP110

Điện thoại văn phòng

Điện thoại Unify CP200

Điện thoại văn phòng

Điện thoại Unify CP400

Điện thoại văn phòng

Điện thoại Unify CP600

Điện thoại văn phòng

Điện thoại Unify CP700

Điện thoại văn phòng

Điện thoại Unify CP700X