Trung tâm điều khiển nhà thông minh BROADLINK RM PRO+

 - Thiết bị trung tâm điều khiển Broadlink RM-Pro+ là phiên bản mới ra đời sau của đã rất thành công Broadlink RM-PRO+, đơn giản hóa 1 số chức năng so với Broadlink RM-Pro để mang đến 1 mức giá dễ chịu đồng thời mang đến một bước đột phá mới trong việc phổ cập nhà thông minh không dây. Giờ đây mọi thiết bị trong nhà được kết nối dễ dàng hơn, điều khiển trực tiếp và trực quan trên chính smartphone của bạn.

AvailabilityIn stock
SKU
RM-PRO+

Thiết bị trung tâm điều khiển Broadlink RM-Pro+ là phiên bản mới ra đời sau của Broadlink RM-Pro đã rất thành công, đơn giản hóa 1 số chức năng so với Broadlink RM-Pro để mang đến 1 mức giá dễ chịu đồng thời mang đến một bước đột phá mới trong việc phổ cập nhà thông minh không dây. Giờ đây mọi thiết bị trong nhà được kết nối dễ dàng hơn, điều khiển trực tiếp và trực quan trên chính smartphone của bạn.

More Information
SKU RM-PRO+
Price 0,00 ₫
Size Option L
Price View Price Range
Viết nhận xét của bạn
Bạn đang nhận xét:Trung tâm điều khiển nhà thông minh BROADLINK RM PRO+
Xếp hạng của bạn