Trung tâm điều khiển Geeklink Thinker GT-1 Mini

Trung Tâm Điều Khiển Nhà Thông Minh Geeklink Mini dễ dàng biến ngôi nhà của bạn thành nhà thông minh

Nó cho phép bạn kiểm tra và kiểm soát ngôi nhà thông minh của bạn thông qua ứng dụng Geeklink bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu. Tất cả các loại thiết bị thông minh có thể kết nối và làm việc cùng nhau để đạt được một cuộc sống tốt đẹp hơn của bạn. Hơn nữa, nó hỗ trợ nhiều kịch bản là trung tâm của toàn bộ hệ thống nhà thông minh và tất cả các thiết bị gia đình thông minh

Có sẵnCòn hàng
SKU
Thinker-GT-1-Mini