Teledex Diamond+5

 - Nhiều khách sạn trên thế giới sử dụng điện thoại Teledex Diamond hơn các điện thoại phòng khách khác. Thiết kế linh hoạt, giao diện thân thiện giúp cho Diamon phù hợp với hầu hết tất cả các yêu cầu người dùng. Điện thoại phòng khách 1 line, điều chỉnh âm lượng tay cầm, cổng data,đèn báo tin nhắn.

 - Điện thoại phòng khách 1 line.

 - Điều chỉnh âm lượng tay cầm 3 mức.

 - Cổng data easy access

 - Đèn báo tin nhắn.

Có sẵnCòn hàng
SKU
DIA65139
0,00 ₫