Teledex Diamond+3

 - Tích hợp 1 line.

 - Âm lượng điều khiển ở thiết bị cầm tay HAC / VC (ADA) với 3 mức.

 - EasyAccess Data Port.

 - ExpressNet-Ready.

 - Bộ nhớ EEPROM(không cần pin).

Có sẵnCòn hàng
SKU
DIA65739
0,00 ₫