Polycom Soundstation VTX 1000

 - Polycom® SoundStation VTX 1000® thực sự là một bước tiến trong công nghệ hội nghị bằng giọng nói. Nó có điện thoại hội nghị đầu tiên trên thế giới, tự động thích ứng với từng môi trường cuộc họp, cung cấp độ rõ giọng nói trung thực cao cho tất cả người tham gia.

Có sẵnCòn hàng
SKU
VTX1000
0,00 ₫