Điện thoại Unify OpenScape Desk Phone CP100

 - Điện thoại OpenScape Desk Phone CP 100 là lựa chọn lý tưởng cho dòng điện thoại cơ bản với chi phí hợp lý mà không ảnh hưởng tới chất lượng.

 - Hiển thị đồ họa, 3 dòng (162x48 pixel), đơn sắc

  - 3 phím lập trình với màn hình LCD, Được lập trình sẵn với: Nhật ký cuộc gọi, Chuyển tiếp, Gọi lại.

  - 2 phím tính năng cố định: Cài đặt, Tin nhắn.

  - Điều hướng 3 chiều, cộng với phím OK.

.

Có sẵnCòn hàng
SKU
L30250-F600-C434
2.198.900,00 ₫