Điện thoại Unify OpenScape Desk Phone CP200

 - Điện thoại OpenScape Desk Phone CP200 là một trong những model điện thoại IP của dòng điện thoại CP Phone. CP200 hỗ trợ đầy đủ các tính năng của dòng điện thoại IP của hãng Unify và tích hợp được các tính năng của Unify Circuit.

 - Hiển thị đồ họa, 2 dòng (192x48 pixel), đơn sắc.

 - 4 phím tính năng lập trình sẵn với đèn LED: Nhật ký cuộc gọi, Thư mục, Chuyển tiếp, Redia.

 - 5 phím tính năng cố định, 3 phím LED Giữ, Chuyển, Hội nghị, Cài đặt, Tin nhắn.

 - Điều hướng 4 chiều, cộng với phím OK.

Có sẵnCòn hàng
SKU
L30250-F600-C426
2.992.000,00 ₫