Hỗ trợ kỹ thuật

 1. Hướng dẫn lên lịch cuộc họp trên Microsoft Teams

  Có nhiều cách để bạn tham gia một cuộc họp trên Teams như qua link, từ kênh, chat,... và bài viết này hướng dẫn tham gia cuộc họp qua Calendar (Lịch).
 2. Cách họp trực tuyến bằng Microsoft Teams

  Hướng dẫn họp trực tuyến trên Microsoft Teams trên máy tính
 3. Hướng dẫn cài đặt ban đầu máy chiếu dòng E600

  Hướng dẫn cài đặt ban đầu máy chiếu dòng E600, cài đặt trên điện thoại
 4. Bật tắt phụ đề trên Zoom

  Hướng dẫn bật, tắt phụ đề trên Zoom
 5. Tạo và tham gia phòng họp Zoom bằng registration link

  Hướng dẫn tham gia phòng họp bằng registration link trên zoom.
 6. Sử dụng tính năng phiên dịch trên Zoom

  Bài viết này hướng dẫn dùng tính năng phiên dịch (Language Interpretation)
 7. Hướng dẫn tạo một lịch họp (schedule meeting) trên Zoom

  Tạo lịch họp trên app và trên web Zoom
 8. Hướng dẫn cấu hình thiết bị Access Point Unifi UAP-AC-Lite

  Dưới đây là bài viết hướng dẫn cấu hình và sử dụng Access Point UAP-AC-Lite.
 9. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ZOOM

  Dưới đây là bài viết chi tiết hướng dẫn sử dụng Zoom từ tạo cuộc họp đến chia sẻ và mời người tham dự
 10. Thủ thuật để bảo mật hơn trên Zoom Meeting

  Bài viết này hướng dẫn bạn một vài tính năng để giúp cuộc họp của bạn an toàn hơn
Page