Hỗ trợ kỹ thuật

 1. Bật tắt phụ đề trên Zoom

  Hướng dẫn bật, tắt phụ đề trên Zoom
 2. Tạo và tham gia phòng họp Zoom bằng registration link

  Hướng dẫn tham gia phòng họp bằng registration link trên zoom.
 3. Sử dụng tính năng phiên dịch trên Zoom

  Bài viết này hướng dẫn dùng tính năng phiên dịch (Language Interpretation)
 4. Hướng dẫn tạo một lịch họp (schedule meeting) trên Zoom

  Tạo lịch họp trên app và trên web Zoom
 5. Hướng dẫn cấu hình thiết bị Access Point Unifi UAP-AC-Lite

  Dưới đây là bài viết hướng dẫn cấu hình và sử dụng Access Point UAP-AC-Lite.
 6. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ZOOM

  Dưới đây là bài viết chi tiết hướng dẫn sử dụng Zoom từ tạo cuộc họp đến chia sẻ và mời người tham dự
 7. Thủ thuật để bảo mật hơn trên Zoom Meeting

  Bài viết này hướng dẫn bạn một vài tính năng để giúp cuộc họp của bạn an toàn hơn
 8. Cách đặt lại mật khẩu trên Zoom

  Nếu bạn quên mật khẩu Zoom, bạn có thể dễ dàng đặt lại mật khẩu đó. Hoặc bạn biết mật khẩu Zoom của mình nhưng cần thay đổi mật khẩu, hãy tìm hiểu cách thay đổi mật khẩu.
 9. Hướng dẫn kết nối thiết bị Yealink CP960 đến PC

  Hướng dẫn kết nối thiết bị Yealink CP960 đến PC sử dụng Bluetooth và cáp micro usb
 10. HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH TẠO MEETING VÀ ỦY QUYỀN HOST TRONG ZOOM

  Bài viết này hướng dẫn cấu hình tạo Meeting và ủy quyền host trong Zoom Meeting
Page