68IP-10S UNO Voice phone

Chức năng:

  - Tuân thủ với các giao thức SIP.

  - Hai cổng Hi-Speed ™ Ethernet Ports.

  - Lên tới 10 dịch vụ khách lập trình phím.

Có sẵnCòn hàng
SKU
68IP-10S