68-10s phone

Tính năng chính:

 - IPhone / iPod dock trên UNOMedia-3.

- Faceplate với "audio media hướng dẫn hệ thống", Dễ dàng truy cập vào các phương tiện truyền thông 
tin nhắn chờ đèn tương thích với tất cả các khách sạn lớn PBX .

- Đèn báo tin nhắn EZ™, tin nhắn chờ ánh sáng với thu hồi.

- Phím lập trình nhanh ™, Cloner cầm tay và Cloner máy chính.

Có sẵnCòn hàng
SKU
68-10S